UYKUSUZLUK BEL AĞRISINI ARTTIRIR MI? Uyku kalitesinin bozukluğu, uyku süresinin yetersizliği ya da uykusuzluğun vücudun ağrı algısını bozduğu uzun süredir bilinmekteydi. Ancak Norveç'te yapılan; 3712 kadın, 2488 erkek katılımcının 10 yıl izlendiği bir çalışmaya göre uykusuzluktan yakınan hastalarda daha fazla bel ağrısı görüldüğü gözlemlenmiş. Diğer ağrılı hastalıklarla uykusuzluk arasında bir ilişki saptanmamış.
Uyku diğer organlarda olduğu gibi kas iskelet sisteminin kendini düzenlediği, dokuları tamir ettiği bir zaman dilimidir. Non-REM2 gibi uyku evrelerindeki kısalmalar, vardiyalı çalışma, ışıklandırılmış ortamda uyuma gibi etmenler uykunun düzenleyici ve tamir edici etkisini azaltmaktadır.
Uyku bozuklukları Kronik Yorgunluk Sendromu, Fİbromiyalji Sendromu gibi hastalıklarda da sık görülmektedir.