5 EYLÜL OMURİLİK FELCİ GÜNÜ

5 EYLÜL OMURİLİK FELCİ GÜNÜ

5 EYLÜL OMURİLİK FELCİ GÜNÜ

Omurilik felci, omurganın içindeki omuriliğin hasar görmesi ile ortaya çıkar ve hangi seviyede hasar olduysa oradan aşağısında çeşitli derecelerde felç oluşur. Omurilik hasarı ile sadece hareket sistemi etkilenmez ayrıca mesane ve barsaklar da görev yapamaz hale gelir. Omurilik felçli hasta idrar ve dışkısın kontrolünü de kaybedilebilir.

Trafik kazaları, yüksekten düşme, suya dalma sırasında başı zemine çarpma, savaş yaralanmaları, tümörler ve bazı enfeksiyonlar omurilik felcine neden olmaktadır. Omurilik felci dünyada bir milyon nüfusta 12 oranında görülürken ülkemizde yapılan çalışmalarda milyonda 20 oranında omurilik felci görüldüğü saptanmıştır. Omurilik felci erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülür.

Omurilik felcinin tedavisinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ilk sırada gelmektedir. Kemik doku hasarının düzeltilmesi için yapılan ameliyatlar, yara bakımı uygulamaları, ayakta durmayı sağlayan ortez ve cihazlar da tedavide kullanılmaktadır.

Uluslararası OmurgaTopluluğu (ISCoS), toplumu omurilik felci konusunda bilgilendirmek için 5 Eylğl tarihini 'Omurilik Felci Günü' ilan etmiştir.